محل تبلیغات شما

خرید نرم افزار حسابداری نسخه فروشگاهی نشر بهینه 


قیمت : تومان


برند : متفرقه


خرید پستی نرم افزار حسابداری نسخه فروشگاهی نشر بهینه 


قیمت نرم افزار حسابداری نسخه فروشگاهی نشر بهینه  


برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.نرم افزار حسابداری نسخه فروشگاهی نشر بهینه


 


امکان ثبت یک شرکت در یک سیستم و امکان تغییر سال مالی - تفکیک پذیری تفصیلی حساب ها در بخش هایی مانند : اشخاص ، بانک ها ، پروژه ها و .- قابلیت تعریف سرفصل گروه ، کل و معین حساب ها به صورت آبشاری - قابلیت تعریف کل حساب های ثابت به دلخواه کاربر و با تعیین نوع کل - ثبت دریافت و پرداخت های نقدی و کنترل صندوق - ثبت اسناد دریافتنی در مراحل ثبت ، درجریان وصول ، برگشتی ، وصولی ، خرج چکو ابطالی - ثبت اسناد پرداختنی در مراحل ثبت ، برگشتی ، ابطالی و وصولی و گزارش های مرحله ای - تعریف انواع دسته چک با کنترل سرالت ته چک ها ،طراحی آسان و چاپ چک هماهنگ با کلیه چاپگرها - مقایسه اتوماتیک اسناد دریافتنی و پرداختنی در بازه تاریخی دلخواه به همراه مانده خطی - محاسبه سود و زیان موقت در هر لحظه با احتساب بازه تاریخی در سال های مالی مختلف و ارائه فرمول محاسبه سود و زیان به صورت تفکیکی - محاسبه تراز اختتامیه ،سود و زیان در انتهای سال مالی و صدور سند افتتاحیه در سال آتی به صورت اتوماتیک - امکان تعریف کاربر به تعداد نامحدود و تعیین سطوح دسترسی در سطوح مختلف به صورت پیشرفته (منو، کدینگ، زمان و.) - گزارش یک حساب مشخص با فیلترهای مرکب و آنالیز حساب - گزارش تفکیک شده از اسناد پرداختی و وصول چک های پرداختی با امکان چاپ گزارش - گزارش تفکیک شده از اسناد دریافتی،در جریان وصول، وصولی،برگشتی،خرج شده ها و ابطالی - هشدار جهت اسناد دریافتنی و پرداختنی قبل از موعد سررسید - کنترل و اعلام زمان سررسید چک های دریافتی و پرداختی جهت یادآوری - گزارش از مانده یک حساب و یا گردش از یک حساب در کلیه فرم ها -ثبت رسید ، حواله، برگشت رسید ، برگشت حواله با تمامی مشخصات سیستم های انبارگردانی - تعریف نامحدود کد کالا، انواع کالا و دو واحد اندازه گیری برای هر کالا - ثبت اطلاعات مربوط به هزینه های رسید مانند کرایه حمل، باربری و یا تخفیفات به صورت های سطری ،کلی و. - امکان تعریف حداقل ، حداکثر و نقطه سفارش برای کالاها - ثبت اطلاعات پرداخت رسیدها در همان لحظه بصورت نقدی ، چک و . . . - امکان گروه بندی و طبقه بندی کالاها - ثبت قیمت میانگین لحظه ای کالاها - امکان تعریف پرسنل به عنوان افرادتحویل دهنده و تحویل گیرنده - ثبت تعدیل موجودی بعد از شمارش انبار - دریافت وضعیت حساب طرف خرید در موقع ثبت خرید و حواله - ثبت مشخصات تکمیلی برای فاکتور خرید از جمله افراد تحویل دهنده و گیرنده ، شماره بارنامه ، شماره قرارداد و شماره فاکتور خرید و . - نسخه ویژه با قابلیت استفاده از بارکد کالاها - تعریف چندین کاربر به صورت نامحدود و تعیین سطوح دسترسی بصورت پیشرفته(منو، کالا، زمان، انبار و.) - گزارش از کلیه عملیات ها بر اساس شماره ، تاریخ ، طرف حساب ، افراد تحویل دهنده و گیرنده و. . . - گزارش از کاردکس اجناس در انبارها بصورت روزانه , ماهانه و سالیانه و عملکرد سال های گذشته- گردش کالاها با طبقه بندی بر اساس نوع کالا ، انبار، طرف حساب، نوع عملیات و . . . - گزارش اجناس به نقطه سفارش رسیده و اجناس بیش از حد مجاز - امکان تعیین محدوده تاریخ ،کالا ،شماره عملیات در کلیه گزارشات - گزارش موجودی کالا در بازه تاریخی خاص - تهیه انواع گزارش های انبارگردانی - تعریف کامل اطلاعات مشتریان - ثبت فاکتور های فروش با مشخصات کامل- ثبت مشخصات تکمیلی در فاکتور از جمله شماره برگ خروج کالا از انبار ، شماره بارنامه ،شماره قرارداد ، افراد تحویل دهنده و. - تعریف پیک و کارپرداز - ثبت اطلاعات مربوط به تخفیفات فاکتور به صورت های سطری ،کلی و یا تعریف الگوهای تخفیف به صورت اتوماتیک جهت حراج ها ( انتخابی) - ثبت اتوماتیک سند حسابداری فاکتور و ثبت حواله در سیستم انبارداری - دریافت مبلغ فاکتور به صورت نقدی ، چک و یا هردو در همان زمان ثبت فاکتور - ثبت مرجوعی از فاکتور ها به دو صورت از فاکتور قدیم یا مرجوعی جدید - قابلیت تعریف چندین کد برای هر کالا و یا استفاده از بارکد کالاها - دارای کلیه امکانات نرم افزار صدور فیش ( انتخابی) - گزارش گیری از مجموعه فاکتور ها بر اساس بیش از 30 پارامتر از قبیل شماره، تاریخ و شماره برگ خروج، و تحویل دهنده و . - گزارش گیری از لیست فروش کالا بر اساس یک مشتری و یا گروهی از مشتریان -گزارش گیری از فروش یک کالا و یا گروهی از کالاها در بازه های زمانی مختلف - گزارش گیری از فروش به تفکیک روز و ماه و سال -گزارش موجودی بر اساس قیمت فروش و قیمت خرید


  


برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید. 


امکان ثبت یک شرکت در یک سیستم و امکان تغییر سال مالی - تفکیک پذیری تفصیلی حساب ها در بخش هایی مانند : اشخاص ، بانک ها ، پروژه ها و .- قابلیت تعریف سرفصل گروه ، کل و معین حساب ها به صورت آبشاری - قابلیت تعریف کل حساب های ثابت به دلخواه کاربر و با تعیین نوع کل - ثبت دریافت و پرداخت های نقدی و کنترل صندوق - ثبت اسناد دریافتنی در مراحل ثبت ، درجریان وصول ، برگشتی ، وصولی ، خرج چکو ابطالی - ثبت اسناد پرداختنی در مراحل ثبت ، برگشتی ، ابطالی و وصولی و گزارش های مرحله ای - تعریف انواع دسته چک با کنترل سرالت ته چک ها ،طراحی آسان و چاپ چک هماهنگ با کلیه چاپگرها - مقایسه اتوماتیک اسناد دریافتنی و پرداختنی در بازه تاریخی دلخواه به همراه مانده خطی - محاسبه سود و زیان موقت در هر لحظه با احتساب بازه تاریخی در سال های مالی مختلف و ارائه فرمول محاسبه سود و زیان به صورت تفکیکی - محاسبه تراز اختتامیه ،سود و زیان در انتهای سال مالی و صدور سند افتتاحیه در سال آتی به صورت اتوماتیک - امکان تعریف کاربر به تعداد نامحدود و تعیین سطوح دسترسی در سطوح مختلف به صورت پیشرفته (منو، کدینگ، زمان و.) - گزارش یک حساب مشخص با فیلترهای مرکب و آنالیز حساب - گزارش تفکیک شده از اسناد پرداختی و وصول چک های پرداختی با امکان چاپ گزارش - گزارش تفکیک شده از اسناد دریافتی،در جریان وصول، وصولی،برگشتی،خرج شده ها و ابطالی - هشدار جهت اسناد دریافتنی و پرداختنی قبل از موعد سررسید - کنترل و اعلام زمان سررسید چک های دریافتی و پرداختی جهت یادآوری - گزارش از مانده یک حساب و یا گردش از یک حساب در کلیه فرم ها -ثبت رسید ، حواله، برگشت رسید ، برگشت حواله با تمامی مشخصات سیستم های انبارگردانی - تعریف نامحدود کد کالا، انواع کالا و دو واحد اندازه گیری برای هر کالا - ثبت اطلاعات مربوط به هزینه های رسید مانند کرایه حمل، باربری و یا تخفیفات به صورت های سطری ،کلی و. - امکان تعریف حداقل ، حداکثر و نقطه سفارش برای کالاها - ثبت اطلاعات پرداخت رسیدها در همان لحظه بصورت نقدی ، چک و . . . - امکان گروه بندی و طبقه بندی کالاها - ثبت قیمت میانگین لحظه ای کالاها - امکان تعریف پرسنل به عنوان افرادتحویل دهنده و تحویل گیرنده - ثبت تعدیل موجودی بعد از شمارش انبار - دریافت وضعیت حساب طرف خرید در موقع ثبت خرید و حواله - ثبت مشخصات تکمیلی برای فاکتور خرید از جمله افراد تحویل دهنده و گیرنده ، شماره بارنامه ، شماره قرارداد و شماره فاکتور خرید و . - نسخه ویژه با قابلیت استفاده از بارکد کالاها - تعریف چندین کاربر به صورت نامحدود و تعیین سطوح دسترسی بصورت پیشرفته(منو، کالا، زمان، انبار و.) - گزارش از کلیه عملیات ها بر اساس شماره ، تاریخ ، طرف حساب ، افراد تحویل دهنده و گیرنده و. . . - گزارش از کاردکس اجناس در انبارها بصورت روزانه , ماهانه و سالیانه و عملکرد سال های گذشته- گردش کالاها با طبقه بندی بر اساس نوع کالا ، انبار، طرف حساب، نوع عملیات و . . . - گزارش اجناس به نقطه سفارش رسیده و اجناس بیش از حد مجاز - امکان تعیین محدوده تاریخ ،کالا ،شماره عملیات در کلیه گزارشات - گزارش موجودی کالا در بازه تاریخی خاص - تهیه انواع گزارش های انبارگردانی - تعریف کامل اطلاعات مشتریان - ثبت فاکتور های فروش با مشخصات کامل- ثبت مشخصات تکمیلی در فاکتور از جمله شماره برگ خروج کالا از انبار ، شماره بارنامه ،شماره قرارداد ، افراد تحویل دهنده و. - تعریف پیک و کارپرداز - ثبت اطلاعات مربوط به تخفیفات فاکتور به صورت های سطری ،کلی و یا تعریف الگوهای تخفیف به صورت اتوماتیک جهت حراج ها ( انتخابی) - ثبت اتوماتیک سند حسابداری فاکتور و ثبت حواله در سیستم انبارداری - دریافت مبلغ فاکتور به صورت نقدی ، چک و یا هردو در همان زمان ثبت فاکتور - ثبت مرجوعی از فاکتور ها به دو صورت از فاکتور قدیم یا مرجوعی جدید - قابلیت تعریف چندین کد برای هر کالا و یا استفاده از بارکد کالاها - دارای کلیه امکانات نرم افزار صدور فیش ( انتخابی) - گزارش گیری از مجموعه فاکتور ها بر اساس بیش از 30 پارامتر از قبیل شماره، تاریخ و شماره برگ خروج، و تحویل دهنده و . - گزارش گیری از لیست فروش کالا بر اساس یک مشتری و یا گروهی از مشتریان -گزارش گیری از فروش یک کالا و یا گروهی از کالاها در بازه های زمانی مختلف - گزارش گیری از فروش به تفکیک روز و ماه و سال -گزارش موجودی بر اساس قیمت فروش و قیمت خرید


 تصاویر بیشتر


 نرم افزار حسابداری نسخه فروشگاهی نشر بهینه
نرم افزار حسابداری نسخه فروشگاهی نشر بهینه
نرم افزار حسابداری نسخه فروشگاهی نشر بهینه


 


برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.نرم افزار حسابداری نسخه فروشگاهی نشر بهینه
نرم افزار حسابداری نسخه فروشگاهی نشر بهینه
نرم افزار حسابداری نسخه فروشگاهی نشر بهینه


 


 


خرید نرم افزار حسابداری نسخه فروشگاهی نشر بهینه ارزان , نرم افزار حسابداری نسخه فروشگاهی نشر بهینه با قیمت ارزان , خرید متفرقه ارزان , متفرقه با قیمت ارزان , خرید پستی نرم افزار حسابداری نسخه فروشگاهی نشر بهینه ,خرید اینترنتی نرم افزار حسابداری نسخه فروشگاهی نشر بهینه, خرید نرم افزار حسابداری نسخه فروشگاهی نشر بهینه با قیمت ,خرید نرم افزار حسابداری نسخه فروشگاهی نشر بهینه فقط ,خرید متفرقه نرم افزار حسابداری نسخه فروشگاهی نشر بهینه ,خرید متفرقه با قیمت ,kharid نرم افزار حسابداری نسخه فروشگاهی نشر بهینه, gheymat نرم افزار حسابداری نسخه فروشگاهی نشر بهینه  


تخفیف

نرم افزار ویندوز سرور 2003 نشر گردو

آنتی ویروس کسپرسکی لب اینترنت سکیوریتی 2019چهار کاربره 1 ساله

مجموعه آموزشی متلب سیمولینک ۲۰۱۷ نشر مهندس یار

، ,ثبت ,گزارش ,های ,تعریف ,فاکتور ,به صورت ,نرم افزار ,و یا ,حسابداری نسخه ,افزار حسابداری ,افراد تحویل دهنده ,مشاهده جزئیات محصول ,انبارها بصورت روزانه ,کالا، زمان، انبار

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
طلاگیم | پایگاه ادیت جی تی ای ساعت مچی ناوک پندار روزنوشت های یک روانشناس راه اندازی شوتینگ زباله dawatr server بیابون بهترین سایت بازیافت پلاستیک همه چی موجوده